Privaat vastgoedbeheer

Vastgoedcoach Vanderlinden treedt ook op als rentmeester.

Zorg ervoor dat uw vastgoed geen zorgenkind wordt.
Vastgoedbeheer- en verhuur wordt steeds veeleisender en ingewikkelder.
Of misschien heeft u niet steeds de tijd om de verhuring administratief goed op te volgen?
Bij discussies met huurders blijft u misschien liever op de achtergrond?
Laat u de opvolging van het (periodiek) onderhoud van een gebouw wel eens aan u voorbij gaan?
Of u besteedt uw kostbare tijd en energie liever aan andere prioriteiten?

Vastgoedcoach Vanderlinden zorgt voor het administratief, financieel en technisch beheer van uw vastgoedpatrimonium.

We bieden u een dienstenpakket op maat, telkens aangepast aan de situatie.

Welke diensten en doorslaggevende voordelen mag u verwachten van Vastgoedcoach Vanderlinden?

  • Correcte huurselectie in overleg met de eigenaar
  • Opmaak huurovereenkomst en plaatsbeschrijving + de verplichte registratie
  • Vestigen van de huurwaarborg
  • Opname en overdracht energiecontracten
  • Innen en indexeren van de huurgelden met doorstorting naar de eigenaar
  • Opvolgen van onderhoud cv, sanitaire installaties, ledigen septische put, …
  • Oplossen van technische defecten, steeds met de toestemming van de eigenaar na het voorleggen van minstens één offerte
  • Doorrekening van diverse kosten (syndicus, algemene onderhoud -en verbruikskosten, energie,…)
  • Jaarlijks controlebezoek aan uw eigendom + rapportage naar de eigenaar

Vastgoedcoach Vanderlinden is het professioneel aanspreekpunt voor alle partijen!

Vastgoedcoach Vanderlinden ijvert ervoor om uw belangen als eigenaar te dienen en tegelijk een optimale relatie op te bouwen tussen u en uw huurder.