Plaatsbeschrijving bij werken

PLAATSBESCHRIJVNG BIJ AANVANG WERKEN

Bij het starten van bouwwerken kan een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Een dergelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om te voorkomen dat er enige betwisting ontstaat over de bestaande toestand van het beschreven goed voor de start van de werken. Zo kan er geen discussie zijn over eventuele nieuwe schade die het gevolg kunnen zijn van eventuele bouwwerkzaamheden.

Na de werkzaamheden wordt een plaatsbeschrijving bij einde der werken opgemaakt om na te gaan of er schade is ontstaan aan het eerder beschreven goed door de werkzaamheden. Dit wordt gedaan om achteraf niet aansprakelijk gesteld te worden voor gelede schade en bijkomende discussies te voorkomen.

Vastgoedcoach Vanderlinden maakt plaatsbeschrijvingen van aanpalende gebouwen en het te verbouwen gebouw.

WAT IS EEN PLAATSBESCHRIJVING BIJ WERKEN?

Een plaatsbeschrijving aanvang der werken is een schriftelijk gedetailleerd verslag van alle aanwezige gebreken van het onroerend goed. De focus gaat naar gebreken zoals haarscheuren, vochtschade, barsten, schimmelplekken, scheuren en andere gebreken. Het verslag wordt aangevuld met een uitgebreide fotoreportage. Dit geheel wordt ter ondertekening aangeboden aan de eigenaar(s) en opdrachtgever zodat het verslag bindend is.

WANNEER EEN PLAATSBESCHRIJVING LATEN OPSTELLEN?

Deze plaatsbeschrijving van de aanpalende buurgebouwen en het openbaar domein wordt opgemaakt voor de start van de werkzaamheden. Zo vermijdt u latere discussies van eventuele schade berokend door deze werkzaamheden.

WIE VRAAGT EEN PLAATSBESCHRIJVING AAN?

Een plaatsbeschrijving bij aanvang der werken wordt aangevraagd door de bouwheer, architect of aannemer.

WIE STELT EEN PLAATSBESCHRIJVING OP?

Het is raadzaam om een plaatsbeschrijving te laten opstellen door een onafhankelijke partij.

Vastgoedcoach Vanderlinden treedt op als onafhankelijk expert en ervoor zorgt dat het verslag voldoet aan de wettelijke vereisten.

WAT BIJ HET ONTBREKEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING?

Indien er geen plaatsbeschrijving bij aanvang der werken werd opgemaakt wordt er van uitgegaan dat het betreffende pand in onberispelijke staat was voor de werken. Het is dus van groot belang dat er voor de werken een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om de bestaande schade te laten beschrijven en deze discussies te vermijden. Zo moet u geen schade vergoeden die er al voor de werken was.