Plaatsbeschrijving bij huur

Bij het huren of verhuren van een eigendom (voor huisvesting) bent u wettelijk verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen.

Deze plaatsbeschrijving gebeurt zowel in het belang van de verhuurder als van de huurder.

Vastgoedcoach Vanderlinden maakt een gedetailleerde plaatsbeschrijving van uw onroerend goed zodat u dit verslag samen met de huurovereenkomst binnen de wettelijke termijn (2 maanden) kan voorleggen aan het registratiekantoor.

Vastgoedcoach Vanderlinden maakt plaatsbeschrijvingen van residentieel vastgoed (woningen, appartementen) en handelspanden.

WAT IS EEN PLAATSBESCHRIJVING?

 Een plaatsbeschrijving beschrijft de situatie van het pand.
Dit verslag bestaat uit uitgebreide tekstuele beschrijving van de eigendom, aangevuld met uitgebreide fotoreportage. Ook het aantal sleutels en de meterstanden (water, elektriciteit en aardgas) worden genoteerd en vermeld in het verslag.

WANNEER LAAT U EEN PLAATSBESCHRIJVING OPSTELLEN?

 Het is aanbevolen om een plaatsbeschrijving op te maken wanneer de ruimtes in de eigendom nog onbewoond zijn zodat alle oppervlakten duidelijk zichtbaar zijn en er geen discussie kan zijn over eventuele verhuisschade.

Wettelijk kan de plaatsbeschrijving nog opgemaakt worden binnen de maand na de aanvang van de huurovereenkomst, maar dit is af te raden. Door meubels, tapijt, wanddecoratie,… zijn niet alle oppervlakken goed zichtbaar. Dit bemoeilijkt de beschrijving aanzienlijk en onderliggende schade wordt hierdoor mogelijks niet opgemerkt.

WIE STELT EEN PLAATSBESCHRIJVING OP?

Het is raadzaam om een plaatsbeschrijving te laten opstellen door een onafhankelijke partij, dit kan discussies vermijden tussen huurder en verhuurder.

Vastgoedcoach Vanderlinden treedt op als onafhankelijk expert en ervoor zorgt dat de plaatsbeschrijving volledig is en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

PLAATSBESCHRIJVING BIJ EINDE HUUR (SCHADERAMING)

Vastgoedcoach Vanderlinden staat ook in voor de plaatsbeschrijving bij het einde van de huur. Hierbij wordt aan de hand van de opgestelde en ondertekende ingaande plaatsbeschrijving de eventuele schade vastgesteld. De vastgestelde schade wordt vermeld in het verslag van de uittredende plaatsbeschrijving.

De huurder moet het pand teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien het onroerend goed schade vertoont die niet in de ingaande plaatsbeschrijving vermeld staat dient de huurder deze huurschade te vergoeden. Weet dat schade door ouderdom, overmacht of normaal gebruik niet vergoed worden.

Ook bij het vaststellen van de herstellingskost kunt u rekenen op Vastgoedcoach Vanderlinden. Wij beschikken over de nodige ervaring en technische kennis.

Vastgoedcoach Vanderlinden tracht met een correcte bemiddeling een hoop discussies te vermijden tussen huurder en verhuurder bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

HET ONTBREKEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING

Bij het ontbreken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt wettelijk aangenomen dat de woning zich bij het einde van de huurovereenkomst nog in zijn oorspronkelijke staat bevindt. De huurder kan dan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade. Tenzij de verhuurder kan aantonen dat de huurder deze veroorzaakt heeft.