Huurindexatie verboden bij slecht EPC

Sedert 1 januari 2009 moeten alle woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.

Een EPC label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). 

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar.

Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (behalve de studentenhuurovereenkomsten). Dit zijn dus huurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gesloten volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.

Tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 mag er in sommige gevallen geen indexering doorgevoerd worden.

CONCREET BETEKENT DIT

  • Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest.
  • Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.
  • Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

De FOD Economie is momenteel bezig de huurcalculator aan te passen aan de nieuwe indexeringsregels. Op die manier kan iedereen op een eenvoudige manier de nieuwe indexatieregels toepassen. We informeren u hier opnieuw zodra deze tool aangepast is.

Indexering vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Voor deze correctie wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. We informeren u later concreter over deze correctiefactor

Geldigheid EPC

Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt voor 1 oktober 2012 zijn niet meer geldig. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.

Heeft uw EPC geen label, kijk dan naar het kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m². Op basis van dat EPC-kengetal kunt u de omrekening maken naar een label volgens onderstaande tabel: